โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

Ambassador Hotel Bangkok

Check Available

About Us

Location

171 Sukhumvit Rd., Soi 11, Wattana Bangkok 10110