โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า

โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า

โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า

Chiang Mai Plaza Hotel

Check Available

About Us

Location

92 Sridonchai Road, Changklan Chiang Mai 50000