โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

Prince Palace Hotel

Check Available

About Us

Location

488/800 Bo Bae Tower, Damrongrak Road Klong Mahanak, Pomprab Bangkok